Les Higiena

Normy czystości w przemyśle spożywczym

Jesteś w: Normy czystości w przemyśle spożywczym

Produkcja i higiena w przemyśle spożywczym jest ściśle regulowana przez przepisy. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej oraz polskiego prawa żywnościowego odpowiedzialność za bezpieczeństwo zdrowotne żywności ponosi wytwórca bądź wprowadzający do obrotu. Jednym z czynników wpływających na utrzymanie czystości i higieny w zakładzie są używane środki chemiczne. Chemia profesjonalna to rozwiązanie, które zapewni zarówno czystość, jak i bezpieczny kontakt z produktami spożywczymi.Dobre Praktyki Produkcyjne

Obowiązujące w Polsce przepisy nakładają na zakłady spożywcze obowiązek wdrażania systemu HACCP. Jednym z elementów jest GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna. Reguluje ona zasady utrzymania higieny i czystości na odpowiednim poziomie przy jednoczesnym zapewnieniu produkcji bezpiecznej dla zdrowia żywności.

W zakładach produkujących żywność jest wiele pomieszczeń takich jak magazyn do przechowywania jedzenia oraz maszyn przetwórczych. W każdym z tych miejsc przedsiębiorca musi dbać o to, aby była w nich zachowana tzw. czystość mikrobiologiczna. Nie ma mowy o kurzu oraz zarazkach, niezwykle ważna jest sterylność. Nie dotyczy to jednak wyłącznie pomieszczeń. Personel także musi zadbać o higienę na najwyższym poziomie. Po stronie przedsiębiorcy należy przeszkolenie pracowników z zakresu obchodzenia się z żywnością oraz zapewnienie punktów sanitarnych, a także odzieży ochronnej.


Zapoznaj się z naszą ofertą odzieży ochronnej


Jakie środki czystości wybrać?

Chemia profesjonalna przeznaczona do stosowania w przemyśle spożywczym musi posiadać wszelkie niezbędne dopuszczenia i atesty w celu ich stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. W ofercie sklepu online leshigiena znajdziesz szeroką ofertę chemii profesjonalnej, takiej jak środki czystości, preparaty myjące oraz dezynfekujące.

Pozostałe w dziale
27 października 2022 roku poznaliśmy laureatów II edycji Konkursu GOZpodarz 2022. Podczas II Kongresu GOZpodarka – ciepłownictwo przyszłości nagrodzeni zostali przedsiębiorcy oraz organizacje.
Ochronne rękawice sprawdzą się zarówno w domu, jak i w pracy. Rękawiczki jednorazowe zapewniają bezpieczeństwo oraz pomagają utrzymać higienę i czystość wszędzie tam, gdzie jest to istotne, czyli na p…
Branża gastronomiczna i hotelarska znowu odżyła, jednak teraz jak nigdy ważne jest dbanie o prawidłową higienę i dezynfekcję zarówno pomieszczeń kuchennych, jak i restauracyjnych. Stosowanie się do za…
Utrzymanie czystości powinno być priorytetem każdej firmy, niezależnie od rodzaju jej działalności, nie tylko ze względu na zasady BHP. Uniwersalne środki czystości dostępne we większości sklepów nie …
Branża HoReCa to określenie używane w odniesieniu do sektora hotelarskiego i gastronomicznego. Jest skrótem od słów pochodzących z języka angielskiego (Hotel, Restaurant, Catering/Café). Pod pojęciem …