Les Higiena

PROJEKTY UE

Jesteś w: PROJEKTY UE

LES HIGIENA Sp. z o.o zrealizowała następujące projekty współfinansowane z Unii Europejskiej:

- na podstawie umowy UM_WR.431.1.363.2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP.


Celem projektu jest
wprowadzenie na rynek innowacyjnej nowej usługi eventowej opartej o system automatycznego sterowania parametrami akustycznymi wraz z systemem oświetleniowym.


Planowane efekty: zaoferowanie multifunkcyjnego pomieszczenia klubowego w Fabryce Lloyda z powtarzalną najwyższą jakością usług akustycznych oraz oświetleniowych umożliwiającego organizację różnego rodzaju eventów.

Efekt Projektu: W wyniku realizacji projektu Les higiena Sp. z o.o. oferuje nową innowacyjną usługę eventowa z użyciem systemu automatycznego sterowania parametrami akustycznymi wraz z systemem oświetleniowym.


Całkowita wartość projektu: 860 985,24 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 499 931,43 PLN

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- na podstawie umowy nr 1/FWI-C19/2020/155/UPG/75 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP.


Celem projektu była dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID.


Planowane efekty: wprowadzenie nowej usługi dostosowanej do obecnej sytuacji oraz utrzymanie obecnego zatrudnienia i utworzenie 1 miejsca pracy.


Całkowita wartość projektu: 72 570,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 56 050,00 PLNPozostałe w dziale
Fabryka Lloyda przy ul. Fordońskiej 156 przez wiele lat służyła jako hala produkcyjna bydgoskim stoczniowcom. Od sierpnia budynek przechodzi konserwatorski remont.