Projekt unijny

Jesteś w: Projekt unijny

LES HIGIENA Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Dywersyfikacja działalności LES HIGIENA Sp. z o.o. poprzez zakup systemu specjalistycznych urządzeń i wyposażenia celem wdrożenia innowacyjnych usług” na podstawie umowy UM_WR.431.1.363.2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚPLES HIGIENA Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Dywersyfikacja działalności LES HIGIENA Sp. z o.o. poprzez zakup systemu specjalistycznych urządzeń i wyposażenia celem wdrożenia innowacyjnych usług” na podstawie umowy UM_WR.431.1.363.2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej nowej usługi eventowej opartej o system automatycznego sterowania parametrami akustycznymi wraz z systemem oświetleniowym.

Planowane efekty: zaoferowanie multifunkcyjnego pomieszczenia klubowego w Fabryce Lloyda z powtarzalną najwyższą jakością usług akustycznych oraz oświetleniowych umożliwiającego organizację różnego rodzaju eventów.

Całkowita wartość projektu: 699 988,00 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 499 931,43 PLN

Pozostałe w dziale
LES HIGIENA Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Dywersyfikacja działalności LES HIGIENA Sp. z o.o. poprzez zakup systemu specjalistycznych urządzeń i wyposażenia celem wdrożenia innowacyjnych usług” na …